Ghiduri

Ce tipuri de rapoarte sunt utilizate de firmele de contabilitate?

Rapoartele financiare sunt utilizate pentru a analiza starea financiară a întreprinderilor mari și mici. Există patru rapoarte financiare primare care indică bunăstarea unei afaceri: bilanț, situația veniturilor, situația capitalului și situația fluxului de numerar. Aceste rapoarte oferă suficiente informații pentru ca un contabil să prevadă performanțele viitoare și să recomande modificările necesare pentru a menține o companie pe drumul cel bun cu planul de afaceri.

Bilanț

Bilanțurile sunt ecuații care echilibrează activele cu pasivele și capitalurile proprii. Activele circulante sunt stocuri și creanțe care pot fi convertite în numerar în mai puțin de un an. Activele imobilizate sunt active imobiliare sau financiare care vor dura mai mult timp pentru a fi convertite în numerar. Datoriile curente sunt obligații de plătit într-un an sau mai puțin, iar datoriile necurente sunt datorii pe termen lung. Capitalul propriu reprezintă investiția proprietarului sau a acționarilor plus câștigurile de la începutul companiei sau a altei perioade de raportare.

Adeverinta de venit

Situațiile de venit sunt rapoarte financiare care arată veniturile obținute pe o perioadă de raportare anuală. Declarațiile de venit scad cheltuielile din veniturile aferente perioadei de raportare, indicând dacă a existat o pierdere sau un profit. O parte din profituri sunt distribuite acționarilor, iar o parte este raportată ca rezultat reportat, care este reinvestit înapoi în companie. Linia de sus indică venitul brut din vânzări, iar linia de jos după scăderea cheltuielilor indică pierderea sau profitul net.

Declarație de capital

Declarațiile de capital arată creșterea sau scăderea conturilor de capital ale proprietarului în timp. Analiza istorică a situațiilor de capital pe parcursul mai multor ani va indica modul în care investiția proprietarului a crescut sau a scăzut. Conturile de capital includ investiții directe în numerar, dețineri de acțiuni, obligațiuni, împrumuturi, conturi bancare și valute deținute în rezervă. Situațiile de capital sunt produse după întocmirea situațiilor de profit și pierdere, astfel încât să se poată face ajustări la conturile de capital ale proprietarului.

Flux de fonduri

Situațiile fluxurilor de numerar sunt instrumentul principal de bugetare utilizat pentru a analiza performanțele anterioare și pentru a prezice fluctuațiile viitoare ale fluxurilor de numerar. Situațiile fluxurilor de trezorerie înregistrează fiecare intrare și ieșire de trezorerie pe o perioadă de raportare enumerând cheltuielile operaționale, investițiile și veniturile în numerar. Aceste rapoarte sunt utilizate pentru a planifica achizițiile de inventar și echipamente și pentru a determina dacă afacerea are un flux de numerar suficient pentru a sprijini creșterea datoriei pentru extinderea afacerii.